Sökmotoroptimering

sökmotorsoptimering och analysFöretagets webbplats är stommen i ett bolags marknadsföring. Det är också den bästa kanalen att sprida sitt bolags budskap genom. Sökmotorer är idag den naturliga ingången till en webbplats, men det är inte alltid självklart att denna återspeglar de ambitioner och styrkor som verksamheten rymmer. Därför har vi på Mediavision tagit fram en produkt som hjälper bolag att stärka sin internetnärvaro samt öka sin synlighet på webben.

Två steg

Vår metodik består av två steg: SEO-analys och löpande sökmotoroptimering.

En SEO-analys ger en överblick över er befintliga internetnärvaro och definierar hur väl anpassad er webbplats är gentemot sökmotorernas krav på relevans och struktur. Mediavision identifierar bristerna liksom de, eventuellt redan existerande, styrkor som går att dra nytta av. Resultatet av vår analys blir en strategi med konkreta förslag och ”steg för steg”-förklaringar på vad som behöver åtgärdas.

Sökordsrekommendationer

Kunden får en rekommendation på vilka sökord webbplatsen bör optimeras för. Denna baseras delvis på hur många sökningar de relevanta orden har, men även på andra faktorer som exempelvis konkurrens, relevans och potential.

I en analys ingår följande:

 • Granskning av befintlig internetnärvaro
 • Granskning av kundens största konkurrenter
  • Svagheter
  • Styrkor
 • Förslag på hur ni når ökad ranking samt relevans
 • Sökordsrekommendationer, unikt anpassade efter kunden
 • Förslag på hur just ni kan nå fler potentiella kunder

Lämna över SEO-biten till oss

I vissa fall har kunderna vare sig tid eller resurser för att implementera vår analys. Om så är fallet kan ni välja att låta Mediavision stå för sökmotoroptimeringen på er webbplats. Då tar nämligen vi hela ansvaret för att er unikt utformade strategi blir verklighet.

Sökmotoroptimering innebär ett långsiktigt löpande arbete där vi aktivt ser till så att er företagswebbplats ligger i fas med strategin. Vi mäter statistik och konvertering samt analyserar besökarnas klick-beteenden. Förutsättningarna kan snabbt förändras och då står vi redo att hålla er webbplats uppdaterad och optimerad på bästa möjliga vis.

Vi omvandlar strategin till verklighet helt enkelt. 

I den löpande sökmotoroptimeringen ingår följande:

 • Aktivt länkarbete
 • On-Pageförbättringar
 • Uppbyggnad av en långsiktig strategi med tids- och åtgärdsplan
 • Löpande rapportering och personlig kontakt